Pharmakon laver med støtte fra Steno Diabetes Center Sjælland bl.a. film på ikke-vestlige sprog, der forklarer, hvad en medicinsamtale dækker over. Målet er, at få flere med sprogudfordringer, der ikke taler dansk, til at benytte sig af tilbudet på apotekerne.  

Støtte til medicinsamtaler på apotekerne for diabetespatienter med sprogudfordringer

1. februar 2021

Steno Diabetes Center Sjælland har i samarbejde med Forsknings- og Udviklingsafdelingen på Pharmakon søsat et forskningsprojekt, som skal udvikle redskaber til at støtte medicinsamtaler med patienter, som lider af type 2-diabetes og desuden har en sproglig barriere, fordi de har en anden etnisk baggrund.

Folk tager ikke nødvendigvis deres medicin korrekt – og får dermed ikke det fulde udbytte af deres behandling. Dette er en af de almindelige udfordringer ved behandling af kroniske sygdomme som fx diabetes. Og udfordringen bliver endnu mere udtalt hos patienter, som har en sproglig barriere.

I Danmark eksisterer en ordning, hvor farmaceuter på landets apoteker tilbyder medicinsamtaler til nydiagnosticerede og til personer, som har haft deres kroniske diagnose i over et år, men alligevel har problemer med at tage deres medicin korrekt. Nu har Steno Diabetes Center Sjælland indledt et samarbejde med Forsknings- og Udviklingsafdelingen på Pharmakon om at udvikle materialer, som understøtter medicinsamtaler med netop denne gruppe.

– Vi ved, at der er en større risiko for at udvikle type 2-diabetes hos nogle grupper af personer med ikke-vestlig baggrund. De kan desuden være udfordret på sproget, og den kombination gør dem til en særlig sårbar patientgruppe. De kan have svært ved at tage imod de tilbud, der allerede eksisterer bl.a. på apotekerne på grund af sprogbarrieren. Vi er interesseret i projekter, der arbejder med at gøre tilbud tilgængelige for sårbare grupper, og derfor er vi glade for dette samarbejde, forklarer Janne Lorenzen, programchef i Steno Diabetes Center Sjælland.

Forklarende film
Projektet har kørt siden oktober sidste år og omfatter i den indledende fase tre apoteker i Region Sjælland. På alle tre apoteker er der ansat farmaceuter eller farmakonomer, som også taler ikke-vestlige sprog, og projektet har bl.a. afdækket, at deres sprogkundskaber ikke systematisk bliver udnyttet i hverdagen.

– Derfor har vi lavet film på forskellige ikke-vestlige sprog, som forklarer, hvad en medicinsamtale dækker over. Filmene er korte og produceret, så de er velegnede til at vise på fx en mobiltelefon, når patienterne henter deres medicin på apoteket. Når en ansat på apoteket møder en person, som er i målgruppen, kan man tilbyde dem at se filmen, og hvis personen ønsker at gå videre, kan man enten henvise til en af kollegerne, som taler sproget, eller bruge vedkommende som oversætter, forklarer projektleder Mira El-Souri fra Pharmakon.

Ikke noget tilbud til målgruppen i dag
En medicinsamtale tager udgangspunkt i den enkelte patients behov. Farmaceuten ser på, hvad der kan være årsagerne til, at patienten ikke nødvendigvis tager den medicin, som lægen har ordineret. Det kan dreje sig om mange forskellige ting som fx bekymring om bivirkninger, tvivl om, hvordan man skal tage medicinen, hvornår og hvor ofte.

– Som det er i dag får personer med anden etnisk baggrund, der har svært ved at forstå dansk, enten ingen hjælp, eller også må deres pårørende – det vil ofte være deres børn – oversætte. Det er langt fra ideelt og giver mange begrænsninger: Man har ingen sikkerhed for, at der bliver lavet en korrekt oversættelse, og det kan også være personlige ting, som børnene ikke skal involveres i, man taler om i samtalen, siger Mira El- Souri.

En stor tilfredsstillelse
Tre apoteker er med i projektet: Hundige, Stege og Vordingborg apoteker. På Stege Apotek var farmaceut Anne Mette Jørgensen indledningsvis spændt på, hvordan det ville være at skulle benytte sig af en oversætter i medicinsamtalen.

– Fagligt er det en meget stor tilfredsstillelse: De her personer skal jo ikke være dårligere stillet end andre borgere, men det er de i realiteten i dag. Som farmaceut har jeg en barriere, når der kommer folk, som ikke kan sproget. Jeg har hidtil ikke kunne levere den samme ydelse til dem, som jeg kan til etnisk danskere, men det kan jeg nu. Jeg er overrasket over, så godt det fungerer med oversætter. Og kunderne giver også udtryk for, at de har stor glæde og udbytte af samtalerne, og det er jo det vigtigste, siger hun.

På Stege Apotek har de også benyttet sig af filmene til at introducere samtalerne, og også denne del er Anne Mette Jørgensen tilfreds med:

– De forklarer, hvad en medicinsamtale er, så folk kan forstå det. De fungerer rigtig godt og ansporer folk til at tage en samtale, og jeg tænker egentlig, at man godt kunne bruge de samme film på dansk til etnisk danskere.

Huskeseddel i billedform
I projektet er der ud over filmene desuden udviklet en række andre redskaber som fx piktogrammer, der beskriver, hvordan man skal tage sin medicin. Piktogrammerne er tænkt som en støtte til de personer, som ikke kan læse eller skrive.

– Apotekerne har efterspurgt, at patienterne kan tage materiale med hjem – en slags huskeseddel eller opsummering af samtalen. Så ud over en opsummering af samtalen på forskellige sprog benytter farmaceuterne sig også af piktogrammer til de borgere, der ikke kan læse eller skrive. Piktogrammerne fortæller visuelt noget om, hvordan og hvornår medicinen skal tages, forklarer Mira El-Souri.

Projektet fortsætter til udgangen af marts måned, hvorefter det bliver evalueret, og de udviklede materialer, som fungerer i praksis, kan herefter spredes til andre apoteker.

Læs mere om projektet her

Se de forskellige film her