Gitte Bech Garfield (mf) og Karina Nygaard-Kjeldal (th) har haft muligheden for at kompetenceudvikle lægegruppen på Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Køge gennem distanceundervisning. 

Styr på fodsår gennem distanceundervisning

20. juli 2020

Kan man via online undervisning forbedre den kliniske viden og praksis på bare fem kvarter, inklusiv forberedelse? Spørger man lægerne på Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH Køge), er svaret: JA!

Gitte Bech Garfield og Karina Nygaard-Kjeldal er begge læger under klinisk basisuddannelse (KBU) og har også det tilfælles, at de er gravide. Under covid-19 har de derfor været hjemsendt. Men på trods af dette har de alligevel kunnet bidrage hjemmefra ved at opretholde undervisningen af lægerne i afdelingen.

– Vi fik en spændende mulighed for at prøve at kompetenceudvikle lægegruppen i afdelingen på afstand. I forbindelsen med oprettelse af Steno Diabetes Center Sjælland på SUH Køge skal hospitalets Akutafdeling have større fokus på at screene for og identificere fodsår hos vores patienter, fortæller Gitte Bech Garfield.

En digital kompetencevurdering

Gitte og Karina har fokuseret på at set-up’et skulle kunne lade sig gøre med dem som tovholdere hjemmefra og deres kolleger fysisk til stede i afdelingen.

– Undervisningen var planlagt sådan, at lægegruppen på dagen for kompetencevurderingen fik udleveret information om diabetiske fodsår og herefter havde 15 minutter til at forberede sig. Der blev derudover stillet en kasse med relevante remedier til rådighed. Efterfølgende skulle de vurdere risikoen for fodsår hos en patient gennem samtale og undersøgelse – dette blev observeret af os via et videomøde. Til slut var der en virtuel samtale med os, hvor de blandt andet fik mulighed for at se et billede af et fodsår, de fik de feedback på deres møde med patienten, og vi kunne samle op på nogle af udfordringerne med at identificere fodsår, forklarer Karina Nygaard-Kjeldal.

Vigtigt at man hurtigt kan identificere et fodsår

31 læger fra afdelingen har i løbet af maj måned været igennem kompetenceforløbet. Og Gitte og Karina kan konstatere, at der er positive tilbagemeldinger fra deres kolleger.

– Folk har givet udtryk for, at de enten har manglet denne her viden, eller at det har ligget langt væk, så det derfor er rart at få opfrisket. Vi har kun kort tid sammen med vores patienter, og derfor er det vigtigt, at man hurtigt kan identificere fodsår og hjælpe patienterne. Jeg tror helt bestemt, at der fremover vil blive opdaget flere fodkomplikationer, fortæller Karina.

Gitte er enig og peger på, at det praktiske element i undervisningen er vigtigt for læringen.

– Vores kasse med remedier viste, at mange ikke var komfortable med brugen af monofilament, som er et essentielt redskab, til at teste sensibiliteten i foden, og om der er neuropati. Det gør det meget mere konkret, når man rent faktisk skal demonstrere undersøgelsen og ikke bare læse om den i en bog. Læringen bliver individuel og feedbacken bliver tilpasset den enkelte ved sådan et forløb her modsat fx holdundervisning, afslutter hun.

En del af større indsats mod fodsår

Projektet på Akutafdelingen på SUH Køge har været et samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling og Akutafdelingen. Gitte og Karinas kompetenceprojekt er derudover første del i et af Steno Diabetes Center Sjællands initiativer, der har fokus på undervisning i diabetiske fodsår for akutafdelingerne.

– Vores kompetencevurdering tyder på, at der er stort behov for undervisning som denne, da minimumskravene for en acceptabel screening for fodsår ikke opfyldes af de fleste læger, fortæller Karina.

På Akutafdelingen i SUH Køge er der blevet lavet en kort film på 3 min., der opsummerer læringen fra undervisningen. Derudover skal nye medarbejdere fremover læres op på samme vis i at identificere fodsår.

For Gitte og Karina har ansvaret for kompetenceundervisningen været lærerig:

– Det har givet rigtig meget at kunne bidrage med noget, selvom man er hjemsendt. Det har været rart at kunne deltage i en form for klinisk setting på trods af situationen. Og vi har selv fået meget læring og mange værktøjer med af at se andre læge-kollegaer i aktion. Det har været meget inspirerende, afslutter Gitte.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Anne Grethe Mølbak agmo@regionsjaelland.dk eller overlæge Jesper Fabrin, Ortopædkirurgisk Afdeling, jf@regionsjaelland.dk.

Hvis du vil vide mere om Steno Diabetes Center Sjællands indsatser mod diabetiske fodsår, kan du kontakte projektleder Sara Fokdal Lehn på safp@regionsjaelland.dk.