Foto: Colourbox.dk

Hjælp Steno Diabetes Center Sjælland med at udvikle indsatser, der fremmer sundhed og trivsel hos familier med type 2-diabetes

Steno Diabetes Center Sjælland og Roskilde Universitet (RUC) undersøger lige nu, hvilke tilbud der er relevante for familier, der lever med type 2-diabetes. Vi søger derfor familier, som vil dele deres erfaringer og hjælpe os med at fastsætte, hvordan fremtidige indsatser skal se ud.

Vi laver denne undersøgelse, fordi stadig flere familier i Danmark lever med følgerne af type 2-diabetes i hverdagen – og tallet forventes at stige i de kommende år. Vi søger familier, hvor en af forældrene har type 2-diabetes og hvor der er hjemmeboende barn/børn under 18 år. Jeres erfaringer er vigtige, fordi vi især kommer til at se på, hvordan vi forebygger diabetes hos børn og unge, som lever i familier med type 2-diabetes.

Hvordan deltager vi?

Hvis I har lyst til at deltage, skal I kontakte af Marie Kolmos (forsker ved RUC), som vil fortælle nærmere om undersøgelsen. Hun kan kontaktes på tlf. 24 40 46 02 eller pr mail: makol@ruc.dk. Hvis I stadig ønsker at deltage efter samtalen med Marie, vil I blive inviteret til et interview med Marie. I interviewet vil der være fokus på jeres erfaringer med at leve med type 2-diabetes i hverdagen og jeres oplevelser med og idéer til, hvilke indsatser der kan støtte familien og styrke børn og unges sundhed og trivsel. Her vil Marie også gerne tale med familiens børn/unge. Interviewene tilpasses den enkelte familie og finder sted fra juli til september 2021.
Jeres deltagelse vil være anonym og interviewet vil blive opbevaret sikkert. I kan til enhver tid fortryde jeres deltagelse og dette vil I også blive informeret grundigt om, inden I beslutter, hvorvidt I ønsker at deltage.

På grund af covid-19 kan I vælge at deltage i undersøgelsen på forskellige måder. Marie vil allerhelst komme på besøg hjemme hos jer og tale med jer i et par timer. Interviewsamtalen kan også foregå udendørs fx i jeres have eller et passende sted i jeres lokalområde. Alternativt er der mulighed for, at interviewene kan foregå online, fx over Skype eller Teams.

Vi håber I har mulighed og lyst til at dele jeres viden, erfaringer og ideer med os. Hvis I har spørgsmål, kan Marie kontaktes på tlf. 24 40 46 02 eller pr mail: makol@ruc.dk

Med venlig hilsen,

Marie Kolmos
Post.doc og ph.d.
Center for Sundhedsfremme, RUC

Anne-Louise Bjerregaard
Strategisk konsulent og ph.d.
Steno Diabetes Center Sjælland

Marie Kolmos

Marie Kolmos er uddannet kandidat i pædagogisk psykologi. Hun har desuden skrevet ph.d. om børns trivsel og opmærksomhed i skolen. Ud over at forske, underviser og vejleder Marie studerende på Roskilde Universitet. Hun har erfaring med at interviewe både børn, unge og voksne – og det er hendes opgave at lave interview med jer som familie.

Interviewene vil først og fremmest have karakter af en hverdagssamtale, som Marie sætter rammen for, med en række spørgsmål. For at hjælpe samtalen på vej, vil Marie inddrage visuelle elementer i form af fotografier og tegninger, som familiens børn/unge kan være med til at lave. Interviewene vil blive optaget på en diktafon og efterfølgende transskriberet og analyseret.

Inden interviewet, vil Marie forberede jer grundigt på, hvilke spørgsmål hun vil stille og hun vil spørge ind til, om I selv har idéer til, hvordan det kan blive nogle gode interviews, særligt i forhold til samtalen med familiens børn.

Anne-Louise Bjerregaard

Anne-Louise Bjerregaard er leder af projektet ’Børn af forældre med type 2-diabetes’, som denne interviewundersøgelse er en del af. Anne-Louise har en ph.d.-grad i sundhedsvidenskab og er uddannet sundhedsfaglig kandidat og bioanalytiker.

Anne-Louise har mange års erfaring med ledelse af projekter inden for sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig opsporing af sygdom. Hun er ansvarlig for flere indsatser hos Steno Diabetes Center Sjælland, som fokuserer på forebyggelse af overvægt og type 2-diabetes hos børn og unge.

Jeres hverdagserfaringer med og refleksioner omkring type 2-diabetes vil blive en del af den øvrige forskning på området. Det er Anne-Louise, som står for at koordinere den efterfølgende proces med at udvikle konkrete sundheds- og trivselstilbud målrettet familier med type 2-diabetes.