Lene Paaske (tv.), forebyggelseskonsulent, og Preben Majgaard (th.), Erfaren Borger, bygger bro mellem den kommunale
rehabilitering og foreningslivet i Greve Kommune gennem borger til borger-støtte.

Sundhedsformidling i øjenhøjde

08. februar 2023

I Greve Kommune har de stor succes med at aktivere kommunens borgere med enten diabetes, KOL eller hjertekarsygdom. Hemmeligheden er, at man bruger andre borgere med de samme kroniske sygdomme til at bygge bro fra den kommunale rehabilitering til foreningslivet og en mere aktiv livsstil.

Med sine 80 år er Preben Majgaard ikke bare et menneskeligt festfyrværkeri af godt humør og virkelyst – han må også siges at være en livserfaren herre. Og netop de to egenskaber trækkes der på i Greve Kommune, hvor Preben arbejder frivilligt med forebyggelse. Han er nemlig en af Greve Kommunes såkaldte Erfarne Borgere:

– Projektet med Erfarne Borgere startede tilbage i 2010, og handler i bund og grund om at arbejde med sundhedspædagogik i øjenhøjde. Sammen med vores andre Erfarne Borgere arbejder Preben med at bygge bro fra vores kommunale rehabilitering til foreningslivet i kommunen, så borgerne holder fast i deres mere aktive livsvaner, når rehabiliteringsforløbet er afsluttet, forklarer Lene Paaske, forebyggelseskonsulent i Center for Sundhed og Pleje i Greve Kommune.

Tryghed og sociale relationer
Det var netop Lene, der for år tilbage tog initiativ til projektet med inspiration fra Region Midtjylland. Og i Greve har det vist sig at være en særdeles effektiv metode. Kommunen har lige nu otte Erfarne Borgere, og Preben skønner, at han har hjulpet mindst 60 seniorer i gang med at spille fodbold. Ved siden af det har han skaffet masser af ældre medlemmer ind i gymnastikforeningen, han har hjulpet folk i gang med badminton, arrangerer selv vandreture og har i det hele taget forbindelse til stort set alle idrætsforeninger i hele kommunen.

Preben Majgaard er en af de otte Erfarne Borgere, der er med til at aktivere borgere med enten diabetes, KOL eller hjertekarsygdom.

– Jeg er med på det kommunale træningshold cirka en gang om måneden. Jeg har selv diabetes, så jeg kan snakke med om de problemer, det kan give. Jeg kan fortælle om mine egne erfaringer – og så hjælper jeg dem med at komme i gang med motion, når de er færdige med det kommunale tilbud. Ude i foreningerne vil de også møde enten mig eller en af de andre Erfarne Borgere, og der gør vi meget for at støtte de nye medlemmer, fortæller Preben Majgaard.

Flere af kommunens foreninger har de senere år oprettet egentlige diabeteshold, mens man i de øvrige foreninger bliver en del af et af de eksisterende hold. Men, som Preben fortæller, gør klubberne en del ud af støtte de nye i foreningslivet for at øge trygheden. Blandt andet får de en slags mentor på holdet, så de altid har en person at komme til med spørgsmål og usikkerhed.

– Vi gør rigtig meget ud af det sociale. Det handler om at tage godt imod de nye og lave en blød overgang – så bliver de hængende i stedet for at hænge fast i sofaen. Det er klart, at vi ikke kan fange alle, men altså… på den her måde får vi rigtig, rigtig mange med, understeger Preben.

Et eksempel til inspiration
Også i Steno Diabetes Center Sjælland ser man store muligheder i ordningen – og vil gerne understøtte, at den udbredes til andre kommuner i regionen.

– Det kan noget helt særligt at arbejde med borger til borger-støtte, som de gør med deres Erfarne Borgere i Greve Kommune. Det er det, vi også kalder for peerstøtte, og det så vi gerne, at man lader sig inspirere af i hele regionen. Vi vil gerne hjælpe kommunerne med at bygge bro til borgernes levede liv, og derfor arrangerer vi en temadag i maj måned med fokus på netop peerstøtte, hvor man blandt andet kan høre mere om erfaringerne fra Greve Kommune, siger seniorkonsulent Nicolaj Holm Ravn Faber fra Steno Diabetes Center Sjælland.

Det giver mening at være med
Preben Majgaard har været en af kommunens Erfarne Borgere siden 2012, og selvom han bruger en del tid i hverdagen på det frivillige arbejde for kommunen, er han ikke i tvivl om, at det er det hele værd – også for ham personligt:

– Det er vel rigtig nok, at jeg bruger meget tid på det, men sådan tænker jeg faktisk ikke på det. At være med som Erfaren Borger har givet mig rigtig meget. Det har modnet mig som person i en hel anden retning. Jeg har tidligere været selvstændig håndværker, og dengang handlede det hele om arbejde og penge. Det her handler om mennesker. Og når man kan mærke, at man er med til at flytte noget for andre – ja, det giver bare så meget mening, forklarer han.

De frivillige er fagkolleger
For at lykkes med projektet fra et kommunalt perspektiv handler det om at finde de rette erfarne borgere – og det er ikke nødvendigvis en enkel opgave. Folk som Preben vokser ikke på træerne:

Lene Paaske er forebyggelseskonsulent i Center for Sundhed og Pleje i Greve Kommune, og var netop hende, der tog initiativ til projektet.

– Vores Erfarne Borgere er ikke så nemme at finde, bekræfter Lene Paaske og uddyber:

– Vi leder efter nogen, der er gode til at danne relationer, som evner at gøre deres egne udfordringer med sygdom og så videre almene, og som er gode til at give tips og råd. Så skal der helst også være en vis aldersspredning, så alle har en at spejle sig i – og derfor ser vi også efter både mænd og kvinder.

Desuden skal kommunen være klar til at turde slippe kontrollen og lade de Erfarne Borgere gøre det, de er gode til, understreger hun:

– Vi betragter Preben og de andre som vores fagkolleger. Vi deler relevant ny viden med dem, inviterer dem med på kurser og konferencer. De er ligeså meget eksperter, som jeg er – bare på et andet område, der krydser ind over mit. Vi kan simpelthen ikke lykkes med opgaven uden hinanden. Derfor lader vi også de Erfarne Borgere tale med de andre borgere på helt deres egne præmisser. Vi kontrollerer ikke, eller prøver at sikre os – vi stoler helt enkelt på, at de ved, hvornår de skal sende spørgsmål videre til os andre.

Temadag for sundhedskonsulenter

Dagen byder på både faglige oplæg og workshops. Der lægges vægt på, at du får både ny viden og inspiration, der kan omsættes til konkrete handlinger i din hverdag.

Årets tema: Peer-to-peer support – en metode til at skabe bro mellem viden og hverdagsliv.

Dato: 16. maj 2023
Sted: Comwell Køge 11, 4600 Køge
Tilmelding: Klik her for tilmelding