Telekonsultationer giver nye muligheder for en nemmere og mere fleksibel kontakt mellem patienter og ambulatorium.     

Test af telekonsultationer tegner godt

27. april 2020

Patienter og personale er glade for videokonsultationer efter første test på Steno Diabetes, stofskifte og osteoporose ambulatoriet i Nykøbing Falster. Telekonsultationerne giver mulighed for en mere fleksibel, individuel og smidig kontakt mellem patient og ambulatorium.

I Region Sjælland bor mange mennesker langt fra et sygehus, og det koster både tid og penge, når de skal møde til fysiske konsultationer. Har man en kronisk sygdom som diabetes, der kræver regelmæssig opfølgning, tilbyder brugen af telekonsultationer helt nye muligheder for at tilrettelægge behandlingsforløb på en mere hensigtsmæssig måde.

Det løser samtidig et behov, der er opstået under coronapandemien, hvor mange med diabetes har været utrygge ved at skulle møde fysisk på sygehuset. Der er en telekonsultation et smart alternativ, fordi man netop kan deltage hjemmefra og derved eliminere fysisk kontakt og smitterisiko.

Fleksibilitet og medbestemmelse

Initiativet understøtter Region Sjællands generelle arbejde for skabe et mere tilgængeligt sundhedsvæsen for alle – uanset hvor man bor – og hvor behandlingstilbud i højere grad skal kunne tilpasses den enkeltes situation, ønsker og behov.

Den netop gennemførte test på Nykøbing Falster Sygehus peger på store gevinster for patienterne i form af øget fleksibilitet, mere medbestemmelse, samt sparet tid og penge.

– Det er meget tid, man sætter af og det her gik meget hurtigere, og så kan man fortsætte sin dag derfra. I princippet kunne jeg have været på arbejde og så kunne jeg lige have taget den i frokostpausen. Der ligger så meget mere i det, når man skal møde op ovre på sygehuset, udtaler testdeltager, Maria Christina Hansen.

På den anden side af ”skærmen” oplever det sundhedsfaglige personale også telekonsultationerne som et positivt tiltag.

– Alle her har taget rigtig godt imod værktøjet. Det giver jo større fleksibilitet i forhold til at kunne tilrettelægge et behandlingsforløb efter den enkelte patients ønsker og behov, og brug af video giver en mærkbar bedre kontakt mellem patient, pårørende og behandler, end telefonen kan, forklarer specialeansvarlig overlæge og centerchef Allan Kofoed-Enevoldsen.

Flere testdeltagere fremhæver også den særlige fordel ved video. Det, at man kan både se og høre den eller dem, man taler med, gør det lettere for mange at gå i dialog og stille opklarende spørgsmål.

Kan kvaliteten stå distancen?

Står kvaliteten af teleløsningerne så mål med de fysiske konsultationer? Ja, siger testdeltagerne. Selvfølgelig kan teknikken drille, og det kan indimellem være svært at høre, hvad der bliver sagt. Men generelt oplever patienterne, at telemøder tilbyder lige så gode muligheder for opfølgning som de fysiske møder.

For personalet stiller brugen af telekonsultationer skærpede tekniske krav, som de lige skal have ind under huden. Samtidig skal de sikre, at kvaliteten i det kliniske arbejde kan fastholdes på samme niveau som ved fysiske møder.

Undervejs i testperioden blev der derfor også afprøvet forskellige mødeformer, hvor en eller flere behandlere deltog ved samme møde, og hvor patienten deltog alene eller sammen med en pårørende. Personalet noterede med farvekoder i et skema, hvordan de vurderede de forskellige slags videokonsultationer. Resultaterne peger på, at personalet også ser videokonsultationerne som et meget velfungerende værktøj – både, når der er to, men også når der er flere deltagere.

Personalet noterede deres oplevelse af videokonsultationerne undervejs i testperioden. Farverne viser de forskellige mødeformer, der har været afprøvet. Grafisk gengivelse af det brugte skema.

Testresultatet taler et tydeligt sprog og på ambulatoriet i Nykøbing Falster arbejder de videre med at tilbyde telekonsultationer til deres patienter.

– Vi skal som det næste skridt se på, hvordan vi yderligere får kvalificeret brugen af telekonsultationer og får afdækket værktøjets vigtigste muligheder og begrænsninger som alternativ til fysiske konsultationer – både målt op imod forskellige patientgrupper, konsultationstyper og former for behandling etc., fortæller specialeansvarlig overlæge og centerchef Allan Kofoed-Enevoldsen.

Det individuelle perspektiv vil dog fortsat være den drivende faktor i ethvert patientforløb. Og det vil altid være muligt at møde ind fysisk, hvis man foretrækker det.

Fakta om telekonsultation

  • Testperioden varede i 10 uger, fra slutningen af januar til slutningen af marts 2021.
  • Testen dækkede både konsultationer foretaget på telefon og video.
  • Videokonsultationerne gennemføres via Sundhedsplatformen og ’MinSP’ – en app til smartphones/tablets.
  • Den tekniske del af implementeringen af videokonsultationer varetages af E-hospitalet.
  • Initiativet udrulles på de øvrige Steno diabetes ambulatorier i Region Sjælland. I første omgang i Slagelse og Næstved.