Steno Diabeteskonference: Type 2-diabetes i almen praksis

Den 13. april 2021 afholdte Steno Diabetes Centrene i Nordjylland, Aarhus, Sjælland og København en virtuel diabeteskonference om diabetesdata.

Se eller gense oplæggene fra dagen her.

Vi gør opmærksom på, at videoerne på denne side ikke har undertekster og således ikke opfylder kravene om tilgængelighed. Indholdet er udelukkende målrettet praktiserende læger, hvor vi har en forventning om, at behovet for undertekster vil være yderst begrænset. Vi har ud fra et ressourcehensyn derfor tilladt os at dele videoerne uden undertekster. Har du spørgsmål i den forbindelse, er du velkommen til at rette henvendelse på steno@regionsjaelland.dk.

RKKP-data for type 2-diabetes

Ved Annelli Sandbæk, professor og enhedschef, Steno Diabetes Center Aarhus.

Type 2-diabetes i praksis – Forløbsplaner

Ved Henrik Rasmussen, lægekonsulent, KiAP – Kvalitet i Almen Praksis.

Hvordan forløbsoverblikket kan bruges til at arbejde med kvalitet i egen praksis

Berit Lassen og Morten Charles, praktiserende læger.