Christina Sørensen er en af de tre udgående diabetessygeplejersker, der har stor succes med at gå tilsyn på bl.a. covid-afsnit og sikre patienternes diabetes er stabil under anden sygdom. 

Udgående diabetessygeplejerske i covid-tid

10. februar 2021

Midt i en pandemi er der meget, der ikke er, som det plejer. Men på Sjællands Universitetshospital i Køge kører det nye initiativ med udgående diabetessygeplejersker videre med stor succes trods nedlukning.

Udgående diabetessygeplejerske er et initiativ, der blev sat i gang i oktober 2020 på Sjællands Universitetshospital Køge. Her går diabetessygeplejersker dagligt tilsyn på primært Ortopædkirurgisk Afdelings sengeafsnit og vejleder om diabetes hos de patienter, som af en eller anden årsag har problemer med diabetesbehandlingen under indlæggelsen.

Covid-patienter med diabetes får korrigeret behandling i tide
Under anden covid-nedlukning denne vinter har det været muligt at bevare ordningen med en udgående diabetessygeplejerske. Den er tilmed udvidet sådan, så sygeplejerskerne også har tilset covid-patienter, og afdelingssygeplejerske Patricia Lindhardt fra Diabetesambulatoriet er begejstret.

– Vi kan se, at det har været rigtig godt givet ud, at vi fortsat har kunnet tilbyde en udgående diabetessygeplejerske til især covid-afsnittet. Noget af det medicin, man ofte får, når man er indlagt for covid-19, indeholder steroid og kan forværre ens diabetessygdom, så her skal man være ekstra opmærksom.

Patricia vurderer, at hendes team har fået tilset en del, der har fået korrigeret deres diabetesbehandling i tide.

– Vi har helt klart været tidligere med i forløbet hos de covid-indlagte patienter med diabetes på grund af vores udgående diabetessygeplejersker. Det har betydet, at vi har kunnet ændre diabetesbehandlingen i tide, så patienterne ikke når at blive dårligt reguleret og dermed blive rigtig syge på grund af deres diabetes. Jeg tror, det har kørt så godt, fordi vi har nået at etablere relationerne til vores kolleger på de andre afsnit, så de ved, vi eksisterer, hvordan de kan få fat på os og ikke mindst, hvad vi kan bruges til, forklarer Patricia Lindhardt.

Tilfredse og taknemmelige patienter og kolleger
 Det har været en god oplevelse for de udgående diabetessygeplejersker at se, at det nye initiativ faktisk gør en forskel.

– Både kollegerne på de andre afsnit og patienterne har givet meget positiv feedback til os, når vi har været forbi og rådgivet om diabetesbehandlingen. En af de patienter, der var indlagt med covid-19 og samtidig havde diabetes, fortalte vores sygeplejerske efter udskrivelsen, at vedkommende var blevet så glad og havde følt sig meget tryg ved, at der kom en sygeplejerske forbi, som kendte til diabetessygdommen og kunne vejlede om netop dette, fortæller Patricia Lindhardt.

Patricia og kollegerne er også selv tilfredse med at kunne hjælpe med deres ekspertise selv i krisetider og håber på, at planerne om at udvide initiativet til de resterende afdelinger på sygehuset, kan starte op igen, når verden igen ser mere normal ud.

Læs mere om initiativet her

Fakta om udgående diabetessygeplejerske

  • Siden 1. oktober har tre diabetessygeplejersker fra Diabetesambulatoriet på Sjællands Universitetshospital, Køge dagligt gået tilsyn på hospitalets ortopædkirurgiske afdeling. Her drøfter de diabetespatienter, som af den en eller anden årsag har problemer med diabetesbehandlingen under indlæggelsen.
  • Oftest kan sygeplejerskerne nøjes med at anbefale ændringer i behandlingen til personalet på Ortopædkirurgisk Afdeling, men de tilser også selv patienterne, hvis der er brug for det. Er det nødvendigt med yderligere tilsyn kommer diabetessygeplejersken flere gange. Derudover kan sengeafsnittene bestille vejledning og tilsyn efter behov.
  • Efter planen udbredes ordningen til alle afdelinger på Sjællands Universitetshospital, Køge i løbet af 2021.
  • Projektet er et af flere initiativer, som Steno Diabetes Center Sjælland har sat i gang for at øge kvaliteten af diabetesbehandling i regionen og samtidig kompetenceudvikle sygeplejersker, der ikke er diabetessygeplejersker.
  • Nykøbing Falster Sygehus er også gået i gang med initiativet den 1/10. Ligeledes er Holbæk Sygehus gået i gang med initiativet den 15/11, og Slagelse Sygehus starter op i begyndelsen af 2021. Målet er, at initiativet er spredt til de somatiske sengeafsnit på alle regionens sygehuse medio 2022.