Rebecca Søndergaard Reetz (th) og Patricia Lindhardt (tv) fortæller om deres arbejde med at implementere ‘udgående diabetessygeplejeske’ på alle sygehusets afdelinger. 

Udgående diabetessygeplejersker arbejder på tværs af afdelinger

6. december 2022

En ordning med udgående diabetessygeplejersker, som arbejder på tværs af sygehusets afdelinger, er nu fuldt udrullet på Sjællands Universitetshospital Køge. Både patienter og kolleger fra de afsnit, der får besøg af sygeplejerskerne fra Diabetesambulatoriet, er glade for ordningen, der øger trygheden og sikrer en bedre behandling.

Op mod en femtedel af alle indlagte patienter har diabetes – uanset hvilken afdeling, der er indlagt på. Det kan give nogle udfordringer i behandlingen, fordi deres indlæggelse ofte vil påvirke diabetessygdommen. Derfor startede Sjællands Universitetshospital Køge sammen med Steno Diabetes Center Sjælland i 2020 en ordning med udgående diabetessygeplejersker.

– Hver dag er vi to sygeplejersker fra Diabetesambulatoriet, som er udgående på i alt ti andre afsnit her på hospitalet. Vi starter dagen med at danne os et overblik over de patienter, der er indlagt på de andre afsnit af andre årsager, men som samtidig har diabetes. Og så laver vi enten et tilsyn på deres journal, hvor vi sikrer os, at det hele er, som det bør være, eller også tager vi en samtale med patienten, hvis vi vurderer, at der af den ene eller anden årsag er behov for det, forklarer Rebecca Søndergaard Reetz, som er en af de udgående diabetessygeplejersker.

Øger trygheden
Projektet fokuserer på at sikre den bedste regulering af patienternes diabetessygdom, mens de er indlagte. For en indlæggelse kan nemlig ofte påvirke sygdommen: Man spiser anderledes, bevæger sig ofte mindre, eller patienten kan fx have en infektion, som gør at blodsukkeret svinger ekstra meget. Derfor er den udgående ordning også med til at skabe en øget tryghed – både blandt patienter og kollegerne på de øvrige afdelinger, fortæller Rebecca Søndergaard Reetz:

– Så sent som i dag gik jeg tilsyn hos en patient med type 1-diabetes, som både skal have insulin ved måltiderne og efter behov. Personalet på den afdeling, hvor han er indlagt, er uvante med den slags dobbelte ordinationer, så det, at jeg får en snak med dem og patienten, øger trygheden. Patienten er glad for, at der kommer en fagperson, som kan formidle behandlingen af diabetessygdommen videre til personalet – og alle hviler i, at der også er et fokus på, at hans diabetessygdom er velreguleret, også mens han er indlagt.

Bedre behandling
Hvert af de ti afsnit på Sjællands Universitetshospital Køge, som er med i ordningen, her udpeget en diabetesambassadør blandt deres egne sygeplejersker, som skal agere bindeled til Diabetesambulatoriet. På det geriatriske afsnit M3 er det souschef Sandra Bruun Grynderup, som indtil nu har haft denne rolle – og hun er meget tilfreds med de udgående diabetessygeplejersker:

Souschef Sandra Bruun Grynderup fra Geriatrisk Afsnit M3 er meget tilfreds med at få besøg af den udgående diabetessygeplejerske.

– Det giver helt sikkert både mere tryghed og en bedre behandling. Vi kan kontakte dem, hvis vi fx har behov for at drøfte en konkret patient med specialisterne. Men de kommer også selv og går tilsyn på de patienter, som har en diabetesdiagnose. Det gavner patientsikkerheden og kvaliteten af behandlingen, fordi vi har mange patienter med diabetes – og der nu generelt er en øget opmærksomhed på netop diabetes i vores afdeling, siger hun.

Der er desuden tænkt et læringsaspekt ind i ordningen: De udgående sygeplejersker kan, udover at gå tilsyn på de øvrige afsnit, også komme og fortælle om et specifikt emne omkring diabetes. Og ellers sker der løbende en opgradering af kollegernes kompetencer:

– Det handler jo også om at klæde vores kolleger, der af gode grunde ikke har den samme specialistviden som os, bedre på til at håndtere de patienter, der også har en diabetessygdom. Der kan vores udgående sygeplejersker vejlede dem i fx at udlevere blodsukker-apparater og anvise i bruge af dem. Eller hvis en patient under indlæggelse bliver nydiagnosticeret med type 2-diabetes, kan vi hjælpe kollegerne på vej med at ansøge kommunen om hjælpemidler, så vi sikrer, at patienten får det rette tilskud, forklarer Patricia Lindhardt, oversygeplejerske på Diabetesambulatoriet.

Udrulles nu til Roskilde
På Afsnit M3 giver Sandra Bruun Grynderup rollen som diabetesambassadør videre til en kollega i afdelingen. Men det kommer ikke til at ændre noget, forsikrer hun: Ordningen skal videreføres, så der også fremadrettet er et fokus på patienternes diabetessygdom og desuden sikre, at alle sygeplejersker i afsnittet eksempelvis er i stand til at måle et blodsukker korrekt.

– Ordningen er nu fuldt udrullet på Sjællands Universitetshospital Køge, og alle afdelinger har taget rigtig godt imod tilbuddet – på tværs af faggrænser. Nu er næste skridt at få vores kolleger i Roskilde med. Der starter vi med to afdelinger, Kardiologisk og Hæmatologisk, som vi virtuelt indlemmer i den udgående ordning efter nytår. Det vil sige, at vi ikke kommer til at være fysisk til stede i afdelingerne, og det bliver rigtig spændende at undersøge de muligheder og udfordringer, der ligger i den model, siger Patricia Lindhardt.

Udgående diabetessygeplejerske Rebecca Søndergaard Reetz er i hvert fald ikke i tvivl om potentialet – både for patienter og kolleger. Desuden, forklarer hun, giver det også de udgående sygeplejersker en stor tilfredsstillelse:

– Det giver bare så meget mening. For ikke så lang tid siden henviste jeg fx en patient, som havde et meget højt langtidsblodsukker, her til ambulatoriet. En måned senere møder jeg ham tilfældigt, og der giver han udtryk for, at han har et meget bedre liv, fordi hans sygdom er bedre reguleret. Trætheden er væk, og han havde slet ikke forestillet sig, at han kunne få det så godt. Han var meget taknemmelig – og det er bare den slags oplevelser, som beviser, at det er en rigtig god ordning!

Læs mere om udgående diabetessygeplejerske her.