Afdelingssygeplejerske Patricia Lindhardt (tv) og udgående diabetessygeplejerske Helle Niemann (th) er begge tilfredse med det nye tiltag med en udgående diabetessygeplejerske, som kan betyde bedre og kortere patientforløb for borgere med diabetes, der er indlagt på andre afdelinger.

Udgående diabetessygeplejersker hjælper med behandling på tværs af afdelinger

11. december 2020

Behandling af diabetes kan være både kompleks og kræve højt specialiseret viden. Samtidig er det sådan, at op mod hver femte patient, som er indlagt på en hvilken som helst afdeling, har diabetes. Derfor er Diabetesambulatoriet på Sjællands Universitetshospital, Køge begyndt at tilbyde daglige tilsyn af diabetespatienter på hospitalets ortopædkirurgiske afdeling. Det handler om at sikre bedre patientforløb og om løbende kompetenceudvikling.

Mellem 15 og 20 procent af alle indlagte patienter på landets sygehuse har diabetes. Og selvom patienten er indlagt til behandling af en helt anden lidelse end diabetessygdommen, så påvirkes deres diabetessygdom ofte af indlæggelsen. Det kan give nogle komplekse behandlingssituationer, fordi patienterne i de fleste tilfælde vil være indlagt på afdelinger, som er specialiseret i noget helt andet end lige præcis diabetes.

Det er baggrunden for, at man på Sjællands Universitetshospital, Køge i samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland har startet en ordning, hvor sygeplejersker fra Diabetesambulatoriet dagligt gennemgår patienter på i første omgang hospitalets ortopædkirurgiske afdeling.

– Først og fremmest vil vi jo gerne sikre, at patienter med diabetes har den bedste regulering af deres sygdom, uanset hvor de måtte være indlagt på sygehuset. Det er med til overordnet set at give nogle bedre patientforløb, fordi patienterne vil blive udskrevet til deres egen læge med en bedre reguleret diabetes. Og det kan i nogle tilfælde også være med til at forkorte indlæggelsen, fordi de også får en bedre behandling under indlæggelsen, forklarer afdelingssygeplejerske Patricia Lindhardt fra Diabetesambulatoriet.

Mange ting kan påvirke diabetes under indlæggelse

Hidtil har det været sådan, at diabetessygeplejerskerne i nogle tilfælde er blevet tilkaldt for at tilse patienter med diabetes, når de bliver udskrevet fra den afdeling, hvor de har været indlagt til behandling for en anden lidelse. Og i den situation er det selvsagt vanskeligt at nå at lave ret meget om på deres diabetesbehandling.

– Der er mange faktorer, som kan påvirke din diabetes, når du er indlagt. Du motionerer mindre, end når du er hjemme. Din diæt er helt anderledes, og hvis du fx har en infektion, kan det betyde, at dit blodsukker svinger meget mere end normalt, siger sygeplejerske Helle Niemann, som er en af de indtil nu tre udgående diabetessygeplejersker.

Bliver taget godt imod

Projektet har kun været i drift i kort tid, men Helle føler sig allerede nu vel modtaget på Ortopædkirurgisk Afdeling – både blandt patienterne og kollegerne:

– Min oplevelse er, at patienterne er glade for tilbuddet. Når jeg tidligere har gået tilsyn på andre afdelinger, har jeg flere gange oplevet, at patienter med diabetes kan være lidt utrygge i det fremmede regi. Derfor er det en lettelse for dem, når der dukker en op, som taler det samme sprog som dem selv, når det kommer til deres diabetes. Det kan helt sikkert være med til at øge deres fornemmelse af tryghed, siger hun.

Også kollegerne på Ortopædkirurgisk Afdeling har taget godt mod tilbuddet om tilsyn af deres diabetespatienter, forklarer Helle Niemann. Selvom hun også understreger, at ordningen er så ny endnu, at de stadig er i gang med at finde et fælles fodslag:

– Vi skal jo ikke ind og overtage deres patienter. I stedet for skal vi finde en meningsfyldt måde, hvorpå vi kan udnytte hinandens kompetencer og viden bedst muligt til gavn for patienterne. Der er der stadigvæk brug for, at vi lige stikker fingeren i jorden og arbejder videre med at finde ud af, hvordan de bedst muligt kan få gavn af mig. Men der er ingen tvivl om, at det giver rigtig god mening hele vejen rundt.

Et ønske om kompetenceudvikling

På ledelsesniveau oplever Patricia Lindhardt tilsvarende, at der er et godt samarbejde mellem de to involverede afdelinger.

– Jeg synes, der er en meget lydhør afdelingsledelse og nogle vældigt imødekommende sygeplejersker på afdelingen. De er glade for at få besøg af os, og der ligger jo også en tanke om løbende kompetenceudvikling i projektet: Altså at det her tættere samarbejde om de patienter, som af den ene eller anden årsag har behov for et tilsyn af os, kan give noget mere viden om diabetesbehandling på Ortopædkirurgisk Afdeling, forklarer hun.

Derudover er det også planlagt, at diabetessygeplejerskerne fremover skal lave egentlig undervisningsforløb til deres ortopædkirurgiske kolleger, baseret på de situationer, der opstår i den kliniske hverdag. Det er ligeledes planen, at Ortopædkirurgisk Afdeling i Køge kun er første skridt på vejen: I løbet af 2021 skal alle afdelinger på hele Sjællands Universitetshospital involveres og have lignende tilbud om tilsyn af patienter med diabetes.

Kort om projektet

  • Siden 1. oktober har tre diabetessygeplejersker fra Diabetesambulatoriet på Sjællands Universitetshospital, Køge dagligt gået tilsyn på hospitalets ortopædkirurgiske afdeling. Her drøfter de diabetespatienter, som af den en eller anden årsag har problemer med diabetesbehandlingen under indlæggelsen.
  • Oftest kan sygeplejerskerne nøjes med at anbefale ændringer i behandlingen til personalet på Ortopædkirurgisk Afdeling, men de tilser også selv patienterne, hvis der er brug for det. Er det nødvendigt med yderligere tilsyn kommer diabetessygeplejersken flere gange. Derudover kan sengeafsnittene bestille vejledning og tilsyn efter behov.
  • Efter planen udbredes ordningen til alle afdelinger på Sjællands Universitetshospital, Køge i løbet af 2021.
  • Projektet er et af flere initiativer, som Steno Diabetes Center Sjælland har sat i gang for at øge kvaliteten af diabetesbehandling i regionen og samtidig kompetenceudvikle sygeplejersker, der ikke er diabetessygeplejersker.
  • Nykøbing Falster Sygehus er også gået i gang med initiativet den 1/10. Ligeledes er Holbæk Sygehus gået i gang med initiativet den 15/11, og Slagelse Sygehus starter op i begyndelsen af 2021. Målet er, at initiativet er spredt til de somatiske sengeafsnit på alle regionens sygehuse medio 2022.