Borgerinvolvering i sundhed

Gennem de seneste år er borgerinvolvering blevet et buzzword i sundhedssektoren. Herved kan borgernes viden og ideer være med til at forme tiltag, så de i højere grad møder borgernes behov. Det er dog blevet tydeligt, at nogle befolkningsgrupper kun i ringe grad nås og inkluderes når der udvikles sundhedstiltag. Det vil typisk være borgere, der også oplever udfordringer i andre dele af livet og kan karakteriseres som værende i marginaliserede eller sårbare positioner.

Dette er et fokusområde for Steno Sjælland, da vi mener at sårbare og underrepræsenteredes stemmer er vigtige at have med når vi udvikler sundhedstiltag.