Her præsenteres et udvalg af cases og erfaringer med involveringsprojekter og processer med underrepræsenterede eller sårbare borgere. Her er både professionelle, der fortæller om deres erfaringer med at skabe rum og rammer for involvering, og borgere, der fortæller om deres erfaringer med at deltage og indgå i involveringsprocesser.