Borger
Rola, Borger fra Kalundborgs integrationsråd

Involvering fra borgerperspektiv

  • Vær kreativ og gør det spændende at deltage
  • Afsæt nok tid
  • Man vil gerne dele ud af viden, men skal give mening
  • Det er meningsfyldt, når man kan se, at man påvirker noget
  • Forventningsafstem

Professionel
SDCC Tingbjerg projekt, forsker Tina Termandsen og boligsocialmedarbejder Jesper Mikkelsen

Involvering fra professionels perspektiv

  • Positionering af borgeren har stor betydning – nedton system side
  • Overvej den måde man spørger på
  • Overvej alternativer til talte sprog som fx fotos
  • Find metoder, som får borgerens ressourcer i spil
  • Overvej, hvordan man får afrundet relationer på en god måde