Samværk

Samværk er et samtaleværktøj, der er designet til at give borgeren og den sundhedsprofessionelle et fælles visuelt overblik over indholdet i den afklarende samtale. Det hjælper den sundhedsprofessionelle med at synliggøre rammen for samtalen, at sikre fælles forståelse af formålet og rollefordeling i samtalen, samt at vise en tydelig retning i samtalen. Derudover er det med til at afdække borgerens af egen sygdom, og at understøtte involvering af borgeren i samtalen bl.a. ved brug af illustrationer, som gør det lettere for borgeren at sætte ord på, hvad han eller hun har på sinde.

Materialet er udviklet med afsæt i den afklarende samtale, som borgere tilbydes, når de henvises til et kommunalt sundhedscenter. Det er udviklet i tæt samarbejde med sundhedsprofessionelle på baggrund af deres praktiske erfaringer med interkulturel kommunikation og med den afklarende samtale. Materialet tager afsæt i de problematikker og behov, de oplever, og er testet med borgere.

Samværk er en folder med syv sider, der understøtter samtalestrukturen og giver  et visuelt overblik over den afklarende samtale. Til folderen hører to Forstå Din Sygdom-kort, der understøtter borgerens forståelse af egen sygdom. Kortene Forstå Din Sygdom er specifikke for diabetes, mens folderen kan anvendes til afklarende samtaler om alle kroniske sygdomme.

Introduktion & Guide er en hjælp til, hvordan Samværk bruges i praksis og information om, hvordan materialet er blevet udviklet. Her kan du læse en beskrivelse af, hvordan du kommer godt i gang med Samværk og en detaljeret guide til, hvordan du bruger Samværk i den afklarende samtale.

Introduktion & Guide

Samværk udfyldt med eksempler

Forstå din sygdom

Er du interesseret i at vide lidt mere om interkulturel kommunikation, kan du også lytte til podcasten ”Ord er ikke bare ord – om interkulturel kommunikation” som du kan lytte til ved at trykke på afspilleren.